SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

Obyvatelia osady Glejovka, v Pezinku, vyjadrili poďakovanie za pomoc zo strany Armády spásy na Slovensku, ktorá z poskytnutej individuálnej dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) objednala a dodala dva kontajnery na odstránenie odpadu. Táto dobrovoľná iniciatíva síce spracovala len nepatrné množstvo odpadu, avšak obyvatelia ocenili aj túto snahu o zlepšenie životných podmienok v ich komunite. 

Dotácia od BSK hralo kľúčovú rolu v úspešnom uskutočnení tejto činnosti. Armáda spásy na Slovensku, orientovaná na sociálnu a humanitárnu pomoc, vyjadrila odhodlanie pokračovať v podobných aktivitách, aby prispela k udržateľnejšiemu životnému prostrediu a celkovému zlepšeniu kvality života obyvateľov. Táto spolupráca zdôrazňuje význam solidarity a dobrovoľníckej činnosti, ktorá prináša skutočnú zmenu tam, kde je potrebná.  

Armáda spásy vyjadruje veľké poďakovanie za poskytnutú individuálnu dotáciu z rozpočtu BSK.

Shopping Basket