SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

Darujte nám 2%

Prilož ruku k dobrému dielu aj ty!

Tvoje 2% pomôžu podporiť naše projekty cez ktoré tužíme priniesť zmenu do životu ľudí, ktorí ju skutočne potrebujú

Tužíme priniesť skutočnú zmenu do miest, kde sa zdá že nádej nie je. Ale sami to nedáme. Potrebujeme vás. Ak vy tiež chcete vidieť ako sa Slovensko mení k lepšiemu, ako deti z nevyhodeného prostredia dostavajú nádej na budúcnosť, ľudia bez domova a na hranici chudoby získavajú šancu na nový začiatok – pridajte sa k nám.

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ vám vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane vypočítajte 2% z vašej zaplatenej dane. Táto
suma je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Suma však
musí byť minimálne 3,00 €.

4. Ak si želáte poukázať 3 % dane, musíte dokázať, že v roku 2023 ste vykonávali
dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložiť písomné potvrdenie.

5. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do vyhlásenia
vyplňte svoje údaje, údaje prijímateľa a sumu, ktorú chcete poukázať.

6. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane zašlite najneskôr do 30. apríla 2024
na daňový úrad  v mieste vášho bydliska.

Tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní dane

Identifikačné údaje:
Názov: Armáda spásy na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42364141
Sídlisko: Rožňavská 5784/30/A, 821 04 Bratislava

Fyzická osoba

1. Vypočítajte si 2% z vašej zaplatenej dane. Táto suma je maximálna suma, ktorú
môžete poukázať v prospech prijímateľa. Suma však musí byť minimálne 3,00 €. 

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (v daňovom priznaní
pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1
prijímateľa).

3. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane zašlite najneskôr do 30. apríla 2024
na daňový úrad v mieste vášho bydliska aj zaplaťte daň z príjmov

4. Ak si želáte poukázať 3 % dane, musíte dokázať, že v roku 2023 ste vykonávali
dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predložiť písomné potvrdenie.

Tlačivá:
Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Identifikačné údaje:
Názov: Armáda spásy na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42364141
Sídlisko: Rožňavská 5784/30/A, 821 04 Bratislava

Právnická osoba

1. Vypočítajte si 1 % (2 %) z dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma,
ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa / prijímateľov, pričom každý z nich
musí obdržať aspoň 8 eur.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby, Časť IV., sú uvedené kolónky na poukázanie
1 % (2 %) z dane pre jedného prijímateľa. Ďalší prijímatelia sa uvádzajú v osobitnej
prílohe s identifikačnými údajmi o všetkých prijímateľoch a sumou, ktorú im chce
poukázať.

3. Vyplnené daňové priznanie doručte v dobe, ktorú máte na podanie daňového
priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska a do 30. apríla 2024 zaplaťte aj daň
z príjmov.

Poznámka (pre OP)
Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2%, ak do termínu na
podanie daňového priznania a zaplatenie dane darovala finančné prostriedky vo výške
najmenej 0,5% zaplatenej dane určenému neziskovému daňovníkovi. V prípade, že tento
finančný dar neposkytne, je oprávnená poukázať len 1%.

Tlačivá:
Daňové priznanie právnických osôb

Identifikačné údaje:
Názov: Armáda spásy na Slovensku
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42364141
Sídlisko: Rožňavská 5784/30/A, 821 04 Bratislava

Shopping Basket