SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

ZMENA 21

Zmena 21

Armáda spásy na Slovensku, prostredníctvom Projektu Zmena 21, reaguje na viacnásobné výzvy, ktoré sa týkajú riešenia inklúzie Rómov do spoločnosti a pomáha pri odstraňovaní prekážok, ktoré tento proces spomaľujú.  

Projekt sa realizuje v lokalitách Plavecký Štvrtok a Pezinok-Glejovka, v spolupráci s Armádou spásy v Nórsku, o.z. Prevencia AD a Bratislavským samosprávnym krajom.  

Projekt zahŕňa 5 intervenčných oblastí:  

Zdravie 

Bývanie 

Vzdelávanie 

Zamestnanosť 

Nediskriminácia 

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke projektu:  

https://www.armadaspasyzmena21.sk/

Nákupný košík