SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

Zbor v Plaveckom Štvrtku


Adresa: Zbor Armády spásy
900 68 Plavecký Štvrtok 641
Vedúci zboru:
Ján Bihári
tel.: +421940438133
Lenka Biháriová
tel.:+421940438135
Bohoslužba:
Nedeľa 15:00-17:00

Zbor Armády spásy v Plaveckom Štvrtku sa nachádza v areáli bývalej materskej škôlky, ktorý tvorí hranicu medzi rómskou osadou a obcou. Vchod v zadnej časti budovy. 

 Jeho ambíciou je, aby sa postupne areál stal miestom, kde sa raz budú obe skupiny obyvateľov Plaveckého Štvrtku spoločne stretávať. Zatiaľ tento zbor navštevujú iba osadníci a rómovia z okolia.

Vedúci zboru často navštevujú rómske rodiny v obci okolo Plaveckého Štvrtku. U niektorých z nich potom začne skupinka. (Lozorno)

Na rozdiel od ostatných zborov, kde je určený pravidelný deň a čas, tu sa skôr riadime možnosťami ľudí, ktorí zbor navštevujú. Z tohto dôvodu je potreba vopred zavolať a zistiť, kedy a kde sa momentálne skupinka schádza.

Zbor je zameraný viac misijne a evanjelizačne.

V areále zboru je zriadená Súkromná materská škola Armády spásy, ktorá je registrovaná v sieti škôl SR.

Shopping Basket