SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

VEDENIE

VEDENIE

VEDENIE ARMÁDY SPÁSY NA SLOVENSKU

Národný veliteľ Armády spásy v ČR a SR

RICHARD DE VREE, major
(statutár)
richard.de.vree@armadaspasy.cz
+420251106424

Oblastný veliteľ (SR)

JOSEF KNOFLÍČEK, major
(Generálne plnomocenstvo – s celkovou zodpovednosťou
za prácu Armády spásy na Slovensku)
josef.knoflicek@armadaspasy.sk
+421940438110

Národný vedúci duchovnej služby

VITALIE CHIRIAC, major
vitalie.chiriac@armadaspasy.sk
+421940438120

Národný riaditeľ sociálnych služieb a školstva

MGR. MILAN HÝLL
milan.hyll@armadaspasy.sk
+421940438130

Koordinátor práce na východnom Slovensku

MGR. BEATA VORÁKOVÁ
beata.vorakova@armadaspasy.sk
+421940438115

Finančný manažér
(pozícia zatiaľ neobsadená)

 

Shopping Basket