SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

Časté otázky

Prečo prijala Armáda spásy armádnu štruktúru?

Armáda spásy vznikla na sklonku 19. storočia pod názvom Kresťanská misia Východného Londýna. V roku 1878 potom vznikol, takmer dielom náhody, názov Armáda spásy, ktorý sa rýchlo ujal. V tej dobe sa toto kresťanské hnutie pomerne rýchlo rozrástlo a bolo potrebné jasne definovať určité základné pravidlá. V Británii bola „armádna štruktúra“ ľuďom dobre známa, a tak si ju Armáda spásy prepožičala. Zakladateľa Williama Bootha začali jeho stúpenci nazývať generálom, oni sami potom boli vojaci a ďalší vedúci pracovníci boli označení za dôstojníkov rôznych hodností. Táto štruktúra jasne nastavila určité pravidlá fungovania hnutia, ktoré k dnešnému dňu pôsobí v 127 krajinách sveta a má viac ako 1,5 mil. členov.

Prečo používa Armáda spásy uniformy?

Nosiť uniformu je výsada. Je to určitý prvok, ktorý zjednocuje všetkých vojakov Armády spásy po celom svete. Samozrejme je to súčasťou určitej tradície AS a uniforma prešla počas histórie mnohými zmenami. V rôznych krajinách sú uniformy viac či menej súčasťou každej spoločnosti. V Británii nosia uniformy aj deti v školách, vodiči autobusov, predavači …. Je to niečo úplne bežného a aj tu Armáda spásy kopírovala zabehnutý systém. Uniforma má tú výhodu, že je vidieť, takže sa na nás ktokoľvek môže obrátiť so žiadosťou o pomoc. Uniforma tiež otvára veľa možností pre rozhovory a otázky. A je to tiež záväzok, aby člen v uniforme bol vždy dôstojným „obrazom“ práce a služby Armády spásy.

Aký význam majú hodnosti v Armáde spásy?

Z celej škály hodností už užíva Armáda spásy len niektoré. Členovia cirkvi Armády spásy sú vojaci. Tí, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do duchovnej služby a stať sa dôstojníkmi (duchovnými, pastormi cirkvi), stanú sa najskôr kadetmi vo výcviku. Výcvik je ukončený vymenovaním kadeta do hodnosti poručíka. Ďalšie hodnosti – kapitán a major sa väčšinou viažu na počet odpracovaných rokov. V prípade, že je dôstojník povýšený a má zodpovednosť za väčšie územie, oblasť, či administratívne celok – môže získať hodnosť podplukovníka, plukovníka a komisára. Najvyššia hodnosť je generál. Ten je v aktívnej službe vždy iba jeden.

Kto je najvyšším predstaviteľom AS?

Najvyšším predstaviteľom celosvetovej Armády spásy je Generál, v tejto chvíli je to Generál Brian Peddle. Je v poradí už 19. generálom od založenia Armády spásy v roku 1865. Prvým generálom bol jej zakladateľ William Booth. Na pozícii generála bolo v minulosti aj niekoľko žien.

Ak chcem pracovať v AS, musím sa stať jej členom?

Armáda spásy zamestnáva viac zamestnancov. Členstvo v Armáde spásy nie je v žiadnom prípade podmienkou, aj keď sa niekedy stáva, že ako sa zamestnanci s Armádou spásy postupne zoznamujú, stanú sa niektorí tiež jej členmi. Armáda spásy zamestnáva veľa ľudí z rôznych kresťanských cirkví, ale aj ľudí úplne bez vyznania.

Pomáha AS iba bezdomovcom?

Máme  programy pre deti, mládež, mamičky s deťmi, celé rodiny. Spektrum služieb, ktoré Armády spásy poskytuje, je široké, ale pravdou je, že sociálne potrební sú najväčšie cieľovou skupinou.

Musia klienti AS prijať jej vieru?

Už v základnom poslaní celosvetovej organizácie Armády spásy je uvedené, že Armáda spásy poskytuje svoje služby bez akejkoľvek diskriminácie. U nikoho nezisťujeme jeho / jej vyznanie. Ponuka kresťanských programov je úplne dobrovoľná a klient nemá žiadne výhody, ak sa takýchto programov zúčastní. Je to výhradne na jeho dobrovoľnosti. Máme pravidelné kresťanské programy v sociálnych zariadeniach, ale aj v zboroch (cirkvi) Armády spásy.

Kto financuje činnosť AS?

Armáda spásy na Slovensku okrem spravovania cirkevných zborov, pracuje predovšetkým s predškolskými deťmi, školákmi a rómskou komunitou. A to priamo v ich prostredí. Finančné zdroje na túto činnosť získava najmä od Armády spásy a od darcov zo zahraničia (Medzinárodné ústredie Armády spásy, NL, ČR a ďalších krajín). Menšia časť sa získava zo zbierok, desiatkov a od darcov v SR a rovnako menšia časť zo štátnych, obecných dotácií a podielových daní.

Je (medzinárodná) AS cirkvou alebo charitatívne náboženskou spoločnosťou?

Celosvetovo je Armády spásy v mnohých krajinách registrovanou cirkvou. Tu na Slovensku pôsobí ako občianske združenie.

Prečo je sídlo AS v Londýne?

Historicky je to miesto, kde bola Armáda spásy (The Salvation Army) v roku 1865 založená a odkiaľ sa postupne rozšírila do celého sveta. V súčasnosti pôsobí Armáda spásy v 133 krajinách. Medzinárodná ústredie sídli neďaleko katedrály Sv. Pavla v Londýne.

Nákupný košík