SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

PEZINOK

PLAVECKÝ ŠTVRTOK

Komunitné centrum v Pezinku

Vedúci:
PhDr. Vierka Kompasová

Pracovníčka Komunitného centra 
Eva Kadnárová

tel.: 0940438125

Adresa
Glejovka 1A
902 03 PEZINOK

V roku 2016 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Mestom Pezinok a Armádou spásy. Na základe tejto dohody dostala Armáda spásy k prenájmu pozemok na „Glejovke“, kde postavila komunitné centrum. Prevoz bol zahájený koncom mája 2018.

Centrum bolo predovšetkým zamerané na prácu s predškolskými deťmi a doučovanie školákov. Centrum slúži nielen deťom, ale má tu zázemie aj sociálna terénna služba, v prípade potreby mestská polícia a sociálna pracovníčka Mesta Pezinok.
Neoddeliteľnou súčasťou centra je aj duchovná služba.

Program komunitného centra
PO-PIA
7.00-9.00
Rozvoz detí do ZŠ a MŠ
8.00-9.00
Kancelárske práce a úprava KC
9.00-10.00
Detský klub pre najmenších  
10.00-12.00
Sociálna práca
Variabilný program pre staršie vekové skupiny,
oznamovaný individuálne
12.00-13.00
Obedná prestávka
13.00-14.00
Dovoz detí zo ZŠ a MŠ
Doučovanie 1. ročníka
14.00-15.00
Dovoz detí zo ZŠ a MŠ
Doučovanie 2. ročníka
15.00-17.00 
Doučovanie ostatné ročníky
(útorok- kurz rómskeho jazyka,
streda – hudobný kurz)
17.00-19.00
Duchovná a pastoračná  
služba
Sobota
Nepravidelný program (výlety, exkurze, tábory…)
Nedeľa
11.00 – Bohoslužby

Shopping Basket