SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

KTO SME

KTO SME

Vitajte na stránke Armády spásy na Slovensku.

 

Misijné vyhlásenie

„Armáda spásy na Slovensku, ako medzinárodné hnutie, je súčasťou všeobecnej kresťanskej cirkvi. Jej posolstvo je založené na Biblii. Jej služba je motivovaná láskou k Bohu. Jej poslaním je kázať evanjelium, dobrú správu o Ježišovi Kristovi, a v jeho mene naplňovať ľudské potreby bez akejkoľvek diskriminácie.“

 

 

 

V rámci medzinárodnej štruktúry je Armáda spásy na Slovensku súčasťou Územia Holandska, Českej republiky a Slovenska.

 

Armáda spásy na Slovensku je vedená národným veliteľom. V súčasnej dobe túto pozíciu zastáva major Richard de Vree, ktorý je zároveň národným veliteľom Armády spásy v ČR. Česká republika a Slovensko sú v rámci tohto územia Armády spásy vedené ako jeden región, ktorý má svoje ústredie v Prahe. Slovensko je oblasťou tohto regiónu. Za prácu Armády spásy na Slovensku zodpovedá oblastný dôstojník, ktorý má generálne plnomocenstvo, koná s úradmi na národnej úrovni a je priamo podriadený národnému veliteľovi. Od roku 2019 ním je major Josef Knoflíček. 

 

Armáda spásy bola založená roku 1865 Williamom Boothom. Dnes je oficiálne registrovaná v 133 krajinách sveta. V Československu začala Armáda spásy prácu roku 1919, ale v roku 1950 bola jej činnosť komunistickým režimom násilne ukončená. V tomto období krátku dobu pôsobila taktiež na troch miestach Slovensku.

Rokovania o pôsobení Armády spásy na Slovensku sa začala krátko po obnovení činnosti v Československu v roku 1990. Rozdelením republiky v roku 1993 však vznikol nový štát a k otvoreniu práce na Slovensku nedošlo. Možnosť pracovať s ľuďmi bez domova v Bratislave začala česká AS v spolupráci so slovenským kresťanmi v novembri roku 2012 a po postupnom nadväzovaní kontaktov bola Armáda spásy na Slovensku zaregistrovaná ako občianske združenie v roku 2014. Slovensko sa tak stalo 127. krajinou, v ktorej celosvetová Armáda spásy pôsobí. K oficiálnemu a slávnostnému zahájeniu činnosti došlo v septembri 2015, kedy boli pri slávnostnom zhromaždení odovzdané nové vlajky Armáde spásy na Slovensku a tiež už existujúcim zborom v Bratislave, Galante a Plaveckom Štvrtku.

Cieľom Armády spásy na Slovensku je fyzická, sociálna, morálna a duchovné podpora ľudí všetkých vekových kategórií, a to na kresťanských princípoch. Cieľovou skupinou Armády spásy sú všetci tí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ale aj tí, ktorí hľadajú akúkoľvek duchovnú pomoc či oporu. Sloganom Armády spásy je „Srdce Bohu, ruky ľuďom“.

Známy slogan Armády spásy výborne vystihuje našu podstatu. Sme tu pre tých, ktorí potrebujú pomoc. Pre tých, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, alebo dokonca i ďalej. Pre tých, ktorí sa necítia byť milovaní, ktorí sú zabudnutí, osamelí, hľadajúci. Pre tých, ktorí prišli o strechu nad hlavou, alebo o kontakt so spoločnosťou.

A čo je našou motiváciou? Tú čerpáme z našej kresťanskej viery v Ježíša Krista.

 

 

 

 

 

Shopping Basket