SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

V dňoch 1. – 2.4.2023 sa v priestoroch Zboru Armády spásy na Slovensku, o. z. v Plaveckom
Štvrtku uskutečnila Konferencia na tému „Cesta z chudoby“. Prijatie na konferenciu prijal
národný veliteľ mjr. Richard Wilfred Erick de Vree, vedúci duchovnej služby Armády spásy
na Slovensku mjr. Vitalie Chiriac, zborový důstojníci z ostatních zborov Armády spásy na
Slovensku a vojaci Armády spásy na Slovensku. V sobotu sme privítali vzácného hosťa
pastora Mareka Gombára z Pavlovíc nad Uhom. Práve pastor Marek Gombár spolu s ďalším
služobníkom mali ústredné duchovné slovo v rámci sobotného programu. Išlo o veľmi
príjemné spojenia slova a hudby. Pastor Marek Gombár dlhé roky působí na východnom
Slovensku a s chudobou sa stretáva každý deň. Konferencia pokračovala aj v nedeľu. Božím
slovom slúžil národný veliteľ mjr. Richard Wilfred Erick de Vree. Program pokračoval
duchovným zamyslením vojaka Jindřicha Štrossa. Počas obidvoch dní zaznělo nespočetne
veľa chvál.
Konferencie sa zúčastnilo približne 100 veriacich z Plaveckého Štvrtka, Galanty, Pezinka,
Sládkovičova. Účastníci Konferencie počas prestávok diskutovali o hlavnej téme konferencie,
ale aj o iných problémoch, ktoré ich trápia.
Ďakujeme Pánu Bohu za skvelý čas, za to, že sme mohli počuť Božie slovo a mohli sme sa
spoločne modliť.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k veľmi zdárnému priebehu konferencie.

Shopping Basket