SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

Každoročne od roku 1977 si pripomíname Deň Zeme. ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle
poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor
Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. V dnešných dňoch sa otázky ochrany
životného prostredia stávajú veľmi dôležité. Každý z nás môže priložiť ruku k dielu
a čiastočne aj k ochrane životného prostredia. To si povedali aj zamestnanci Armády spásy na
Slovensku, ktorý spolu so Základnou školou v Plaveckom Štvrtku zorganizovali v rámci Dňa
Zeme brigádu v Plaveckom Štvrtku. Práce počas brigády boli zamerané na odstránenie
„čiernych“ skládok v okolí osady. Po niekoľkých dňoch prípravy sa im podarilo namotivovať
obyvateľov rómskej osady, aby si sami upratali neporiadok vo svojom okolí. V sobotu
25.03.2023 sa nakoniec zapojilo zhruba 30 Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku. Do čistenia
sa zapojili tak deti ako aj ich rodičia a prarodičia. Počas čistenia sa zároveň preberali mnohé
témy.
Všetci nakoniec odchádzali s pocitom dobre vykonanej práce a sme naozaj veľmi radi, že sme
aj touto troškou mohli prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Shopping Basket