SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

NÁDEJ DEŤOM

NÁDEJ DEŤOM

24 000 detí

predškolského veku na Slovensku

nemá šancu na budúcnosť

kvôli postaveniu a spôsobu života svojich rodičov
a to ako v osadách tak najrôznejších getách.
Naším cieľom je dávať nádej čo najväčšiemu počtu detí. Robíme to tak, že pre tieto deti zriaďujeme detské kluby a škôlky priamo v týchto miestnych komunitách alebo na ich okraji. Vidíme v tom jednu z možností, ako meniť myslenie a konanie celej jednej generácie, ktorá raz bude mať svoje deti.
 
Pozývame Vás, aby ste sa stali aspoň na diaľku súčasťou nášho tímu, ktorý chce zmenu budúcnosti pre tieto deti. 

Pozývame Vás mať podiel na tejto službe tak, že:

kvôli postaveniu a spôsobu života svojich rodičov
a to ako v osadách tak najrôznejších getách.
Naším cieľom je dávať nádej čo najväčšiemu počtu detí. Robíme to tak, že pre tieto deti zriaďujeme detské kluby a škôlky priamo v týchto miestnych komunitách alebo na ich okraji. Vidíme v tom jednu z možností, ako meniť myslenie a konanie celej jednej generácie, ktorá raz bude mať svoje deti.
 
Pozývame Vás, aby ste sa stali aspoň na diaľku súčasťou nášho tímu, ktorý chce zmenu budúcnosti pre tieto deti. 

Pozývame Vás mať podiel na tejto službe tak, že:

1. - Prispejete svojimi financiami

- hodina práce s dieťaťom stojí cca 5 €

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

- Alebo ľubovoľnou čiastkou

IBAN: SK6775000000004020514592
Variabilný symbol: 01

Shopping Basket