SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

VÍZIA

VÍZIA

Vízia Armády spásy na Slovensku

Na Slovensku žije cca 25.000 predškolských detí, ktoré nemajú šancu na budúcnosť. Sú to deti, ktoré žijú rôzne po rómskych osadách, mestských getách, v rodinách, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a pod. Našou víziou je aspoň niektorým z nich pomôcť dostať sa na rovnakú štartovnú čiaru, ako ostatné deti väčšinovej spoločnosti a dať im tak šancu čo najlepšie ukončiť základné vzdelanie a následne prejsť na strednú školu.

Sme presvedčení, že to nejde bez výchovy a vzdelávania už od útleho veku. Preto sme sa predovšetkým zamerali na službu deťom v predškolskom veku. ( To však neznamená, že sa nevenujeme aj školákom. ) Chceme to robiť formou zriaďovania detských klubov pre tieto deti, v ktorých sa im budú venovať pracovníci každý deň a materských škôl priamo v miestnych komunitách.

Pri službe týmto deťom nemôžeme prehliadať aj ich domáce zázemie. Preto pri materských škôlkach a detských kluboch chceme rozvíjať kvalitnú sociálnu prácu v rodinách.

Shopping Basket