SRDCE BOHU RUKY ĽUĎOM

Pomoc ľuďom v núdzi

Praktická pomoc ľuďom v núdzi

Armáda spásy sa snaží pomáhať podľa svojich možností ľuďom, ktorí sa ocitnú v krízovej alebo pre nich v neriešiteľnej situácii. Pomáha ako potravinami, oblečením, liekmi.
Vo výnimočných a inviduálnych prípadoch aj pri riešení rekvalifikácie tak, aby človek, ktorý dlhodobo nemohol získať prácu, sa mohol zaradiť do pracovného procesu so mzdou, ktorá mu zaistí dôstojný život.
 
Príklad:
Pán E. žije v osade, ale nemohol zohnať prácu, ktorá by mu umožnila sa z osady vysťahovať do nájomného bytu. Prijali sme ho ako vodiča do jedného projektu. Preukázal odbornosť, spoľahlivosť a túžbu po ďalšom profesijnom raste, ktorý by mu pomohol zaistiť dostatok finančných zdrojov, aby sa mohol presťahovať s rodinou do nájomného bytu. Po ukončení projektu by sa musel vrátiť na Úrad práce a zostávať ďalej v osade. Preto sme mu umožnili počas projektu rozšíriť si vodičský preukaz aj na riadenie autobusov. (Ťažko firmy zaplatia také drahé kurzy človeku z osady) Skúšky nedávno úspešne zvládol. Teraz sa mu, po skončení projektu, otvorila možnosť pre dobre platené zamestnanie, ktoré by inak nemohol získať.

Prispieť na tento účel možete tu:

IBAN: SK6775000000004020514592
Variabilní symbol:  02 
 
Shopping Basket